سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 375 | ۱۶ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی ، مجموع ریشه ها کدام است؟ 
 

پاسخ

  

6

بهترین کار طرفین وسطینه!

مجموع ریشه های معادله ی درجه دوم برابر  است، پس:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:30)
30 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:40)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر پنجم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه