سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 375


راهنما
دعوت دوستان

سوال 375 | ۱۶ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی ، مجموع ریشه ها کدام است؟ 
 

پاسخ

  

6

بهترین کار طرفین وسطینه!

مجموع ریشه های معادله ی درجه دوم برابر  است، پس:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:30
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:40
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:40
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:44
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:46
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 8 با 0:0:48
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 9 با 0:0:50
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 10 با 0:0:54
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 11 با 0:0:57
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه