سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 379 | ۲۰ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


 برابرکدام است؟
 

پاسخ

  

4/3

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:25)
15 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر پنجم (با 0:0:53)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه