سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 379


راهنما
دعوت دوستان

سوال 379 | ۲۰ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


 برابرکدام است؟
 

پاسخ

  

4/3

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:25
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 6 با 0:0:54
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 7 با 0:0:55
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 8 با 0:1:21
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه