سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 382 | ۲۳ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه  برابر کدام است ؟
 

پاسخ

  

-2

ابتدا مقدار x را از رابطه‎‌ی   به دست می‌آوریم:
 
 
 
 
حال مقدار  را در   جایگزین می‌کنیم:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:30)
15 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:35)
18 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر سوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر چهارم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر پنجم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه