سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 379


راهنما
دعوت دوستان

سوال 379 | ۲۰ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

29

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام عدد روبه روی عدد ۳ قرار می گیرد؟

 

پاسخ

  

4

حل: با توجه به دو شکل سمت راست و چپ می توان فهمید که اعداد ۱، ۵، ۲ و ۶ در چهار طرف عدد ۳ و عدد ۴ روبه روی آن قرار گرفته است.


برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 1 با 0:0:6
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر 2 با 0:0:8
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:17
11 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:18
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 5 با 0:0:20
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 6 با 0:0:20
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 7 با 0:0:21
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:21
62 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 9 با 0:0:25
50 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 10 با 0:0:29
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 11 با 0:0:29
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 12 با 0:0:29
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهثنا افشار

ثنا افشار

نفر 13 با 0:0:30
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسماء حیدری

سماء حیدری

نفر 14 با 0:0:31
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 15 با 0:0:31
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههنیا رحیمی زو

هنیا رحیمی زو

نفر 16 با 0:0:32
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:34
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 18 با 0:0:38
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 19 با 0:0:39
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبهار ارگنجی

بهار ارگنجی

نفر 20 با 0:0:40
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 21 با 0:0:40
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 22 با 0:0:44
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 23 با 0:0:44
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 24 با 0:0:45
3 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 25 با 0:0:47
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدانیال بامبری

دانیال بامبری

نفر 26 با 0:0:52
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 27 با 0:0:56
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 28 با 0:0:57
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 29 با 0:1:0
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه