سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 379 | ۲۰ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

29

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام عدد روبه روی عدد ۳ قرار می گیرد؟

 

پاسخ

  

4

حل: با توجه به دو شکل سمت راست و چپ می توان فهمید که اعداد ۱، ۵، ۲ و ۶ در چهار طرف عدد ۳ و عدد ۴ روبه روی آن قرار گرفته است.


برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر اول (با 0:0:6)
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر دوم (با 0:0:8)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر سوم (با 0:0:17)
6 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر چهارم (با 0:0:18)
5 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر پنجم (با 0:0:20)
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه