سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 380


راهنما
دعوت دوستان

سوال 380 | ۲۱ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تشخیص وجوه روبه رو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

29

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام عدد روبه روی عدد ۶ قرار می گیرد؟

 

پاسخ

  

5

حل: با توجه به وجوه نمایش داده شده می توان فهمید که اعداد ۱ تا ۴ در چهار طرف عدد ۶ و عدد ۵ روبه روی آن قرار گرفته است و گسترده ی شکل به صورت مقابل است.


برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر 1 با 0:0:5
5 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر 2 با 0:0:9
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 3 با 0:0:9
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 4 با 0:0:10
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:10
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:10
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 7 با 0:0:10
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 8 با 0:0:11
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 9 با 0:0:11
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:12
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 11 با 0:0:12
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 12 با 0:0:12
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاشكان خسروی بیژائم

اشكان خسروی بیژائم

نفر 13 با 0:0:13
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 14 با 0:0:13
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 15 با 0:0:13
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار قنبری فر

نگار قنبری فر

نفر 16 با 0:0:13
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهثنا افشار

ثنا افشار

نفر 17 با 0:0:13
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 18 با 0:0:14
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهنازنین زائری

نازنین زائری

نفر 19 با 0:0:16
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 20 با 0:0:16
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 21 با 0:0:17
9 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 22 با 0:0:17
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهریحانه غلامیان یامی

ریحانه غلامیان یامی

نفر 23 با 0:0:20
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمحدثه کنعانی

محدثه کنعانی

نفر 24 با 0:0:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده شادی آقائی

سیده شادی آقائی

نفر 25 با 0:0:21
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 26 با 0:0:24
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 27 با 0:0:25
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمهسا زارع خاخیانی

مهسا زارع خاخیانی

نفر 28 با 0:0:25
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 29 با 0:0:28
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
ریحانه غلامیان یامی  ریحانه غلامیان یامی
پاسخ
1 سال پیش
18 0

اسون بود
جوابش کی میاد

تیم پشتیبانی پرگاس

ساعت 21 و 21، موفق باشی

ارسال دیدگاه