سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 381


راهنما
دعوت دوستان

سوال 381 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

24

راه حل اول: دنباله ی فیبوناتچی: دنباله ای که هر عدد آن (غیر از دو عدد اول) برابر با مجموع دو عدد قبلی دنباله است:

در سؤال داده شده، اعداد به ترتیب با اعداد دنباله ی فیبوناتچی جمع شده اند:

راه حل دوم: غیر از دو عدد اول، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی اش، 3 تا کمتر است:

 

برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 1 با 0:0:26
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 2 با 0:0:34
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنازنین زائری

نازنین زائری

نفر 4 با 0:0:53
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:53
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 6 با 0:0:56
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپارمیدا توكلی نیا

پارمیدا توكلی نیا

نفر 7 با 0:0:58
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:58
برنده مسابقهفاطمه علیزاده گروه

فاطمه علیزاده گروه

نفر 8 با 0:1:1
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:1

ارسال دیدگاه