سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 381 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

24

راه حل اول: دنباله ی فیبوناتچی: دنباله ای که هر عدد آن (غیر از دو عدد اول) برابر با مجموع دو عدد قبلی دنباله است:

در سؤال داده شده، اعداد به ترتیب با اعداد دنباله ی فیبوناتچی جمع شده اند:

راه حل دوم: غیر از دو عدد اول، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی اش، 3 تا کمتر است:

 

برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر اول (با 0:0:26)
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر دوم (با 0:0:34)
7 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنازنین زائری

نازنین زائری

نفر چهارم (با 0:0:53)
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر پنجم (با 0:0:53)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه