سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 389


راهنما
دعوت دوستان

سوال 389 | ۳۰ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


بر طبق الگوی مقابل، حاصل سطر چهارم کدام است؟                                                      
                                                                                                                       
 

پاسخ

  

27

در سطر سوم  داریم و در سطر چهارم  خواهیم داشت که می‌شود .                         

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:42
8 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:44
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:46
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:50
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 8 با 0:0:53
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 9 با 0:0:54
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه