سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 389 | ۳۰ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


بر طبق الگوی مقابل، حاصل سطر چهارم کدام است؟                                                      
                                                                                                                       
 

پاسخ

  

27

در سطر سوم  داریم و در سطر چهارم  خواهیم داشت که می‌شود .                         

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر اول (با 0:0:42)
8 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر سوم (با 0:0:46)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه