سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 390 | ۰۱ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله‌ی حسابی با را در نظر بگیرید، اختلاف جمله عمومی آن با جمله‌ی عمومی دنباله‌ی حسابی که در آن ، چقدراست؟
 

پاسخ

  

1

چون قدرنسبت دو دنباله برابر است، اختلافی که جمله‌ی اول ایجاد می‌کند ثابت می‌ماند. ببینید:

 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:9)
15 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:24)
18 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:34)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر پنجم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه