سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 390 | ۰۱ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله‌ی حسابی با را در نظر بگیرید، اختلاف جمله عمومی آن با جمله‌ی عمومی دنباله‌ی حسابی که در آن ، چقدراست؟
 

پاسخ

  

1

چون قدرنسبت دو دنباله برابر است، اختلافی که جمله‌ی اول ایجاد می‌کند ثابت می‌ماند. ببینید:

 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:9
32 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
23 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:34
73 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:43
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 5 با 0:0:44
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:45
1 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:48
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 9 با 0:0:48
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 10 با 0:0:48
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 11 با 0:0:50
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 12 با 0:0:55
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه