سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 384


راهنما
دعوت دوستان

سوال 384 | ۲۵ بهمن ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:58

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

11

حل: در هر ستاره، مجموع سه عدد بالا از مجموع دو عدد پایین کم شده و عدد وسط به دست آمده است:

 

برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 1 با 0:0:10
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر 2 با 0:0:25
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:30
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 4 با 0:0:40
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 5 با 0:0:42
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 6 با 0:0:43
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 7 با 0:0:45
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 8 با 0:0:51
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 9 با 0:0:58
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهیگانه یزدانی

یگانه یزدانی

نفر 10 با 0:1:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 11 با 0:1:25
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 12 با 0:1:53
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه