سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 390


راهنما
دعوت دوستان

سوال 390 | ۰۱ اسفند ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


محل قرار گرفتن عقربه ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 

پاسخ

  

4

حل: مجموع اعدادی که عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار نشان می دهند، برابر 12 است.

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 1 با 0:0:12
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستوده رئوفی

ستوده رئوفی

نفر 2 با 0:0:15
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:16
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 4 با 0:0:16
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:0:17
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 6 با 0:0:20
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

نفر 7 با 0:0:24
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 8 با 0:0:28
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:28
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم ایزانلو

مریم ایزانلو

نفر 10 با 0:0:30
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقههنیا رحیمی زو

هنیا رحیمی زو

نفر 11 با 0:0:31
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 12 با 0:0:47
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 13 با 0:1:5
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
1 سال پیش
1 0

خیلی خیلی عالی ممنونم

تیم پشتیبانی پرگاس

خیلی متشکریم، تلاش شما ستودنیه و به ما انرژی می ده.

ارسال دیدگاه