سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 65 | ۱۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله‌ی حسابی با جمله‌ی اول 63 و قدرنسبت  چند جمله‌ی مثبت دارد؟
 

پاسخ

  

16

جمله‌ی عمومی این دنباله  یعنی  است. آن را کمی ساده‌تر کنیم:
                                                                                                                                                                          
حالا دنبال جملات مثبت هستیم. برای nهای 1، 2، 3، ... و 16،  مثبت می‌شود اما برای  داریم:
                                                                                                                    
پس 16 جمله‌ی اول مثبت‌اند.

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:14)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر دوم (با 0:0:35)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر سوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر چهارم (با 0:0:41)
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه