سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 65


راهنما
دعوت دوستان

سوال 65 | ۱۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله‌ی حسابی با جمله‌ی اول 63 و قدرنسبت  چند جمله‌ی مثبت دارد؟
 

پاسخ

  

16

جمله‌ی عمومی این دنباله  یعنی  است. آن را کمی ساده‌تر کنیم:
                                                                                                                                                                          
حالا دنبال جملات مثبت هستیم. برای nهای 1، 2، 3، ... و 16،  مثبت می‌شود اما برای  داریم:
                                                                                                                    
پس 16 جمله‌ی اول مثبت‌اند.

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:14
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:35
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 3 با 0:0:40
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 4 با 0:0:41
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 6 با 0:0:44
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 7 با 0:1:10
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 8 با 0:1:24
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهزهرا سنگانی

زهرا سنگانی

نفر 9 با 0:1:29
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25

ارسال دیدگاه