سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 66


راهنما
دعوت دوستان

سوال 66 | ۱۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی  محور x ها را در چند نقطه قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

0

 

با توجه به این که  است، معلوم می‌شود این معادله هیچ جوابی ندارد. بنابراین نمودار سهمی محور ها را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کند.

برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 1 با 0:0:8
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 2 با 0:0:14
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 3 با 0:0:17
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 4 با 0:0:34
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:35
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 6 با 0:0:37
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 7 با 0:0:39
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 8 با 0:0:42
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 9 با 0:0:44
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه