سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 396 | ۰۷ اسفند ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آب، کدام گزینه است؟

1)
2)
3)
4)
 

پاسخ

  

3

شکل شماره 3

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر اول (با 0:0:9)
6 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر دوم (با 0:0:16)
10 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر سوم (با 0:0:19)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر چهارم (با 0:0:19)
2 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر پنجم (با 0:0:20)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه