سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 409 | ۲۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی عبارت روبه رو اگرy=-2 و x=5 باشد، در کدام گزینه آمده است؟

پاسخ

  

-37برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر اول (با 0:0:29)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر دوم (با 0:0:31)
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر سوم (با 0:0:32)
47 بار نفر اول
120 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر چهارم (با 0:0:34)
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر پنجم (با 0:0:42)
6 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
1 ماه پیش
0 5

سلام شب بخیر
برای من گزینه ای نیومد ولی جواب _12 میشه!؟

ارسال دیدگاه