سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 409


راهنما
دعوت دوستان

سوال 409 | ۲۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عددی عبارت روبه رو اگرy=-2 و x=5 باشد، در کدام گزینه آمده است؟

پاسخ

  

-37



برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:29
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 2 با 0:0:31
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:32
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:34
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:42
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:42
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 7 با 0:0:42
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 8 با 0:0:49
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 9 با 0:0:50
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 10 با 0:0:55
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 11 با 0:0:57
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 12 با 0:0:57
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 13 با 0:0:58
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 14 با 0:1:0
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 15 با 0:1:6
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
1 سال پیش
9 5

سلام شب بخیر
برای من گزینه ای نیومد ولی جواب _12 میشه!؟

ارسال دیدگاه