سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 414


راهنما
دعوت دوستان

سوال 414 | ۲۵ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع دو عدد مثبت برابر 32 و حاصل ضرب آن ها ماکسیمم است. تفاضل آن دو عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

0

می دانیم وقتی مجموع دو عدد ثابت است حاصل ضربشان وقتی ماکسیمم می شود که با هم برابر باشند پس تفاضلشان برابر صفر است.
راه دوم: دو عدد را و فرض می کنیم، داریم یعنی . می خواهیم حاصل ضرب دو عدد یعنی ماکسیمم باشد پس باید برابر و در نتیجه باشد بنابراین تفاضلشان برابر صفر است.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:13
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:13
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:28
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:43
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:45
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 6 با 0:0:46
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 7 با 0:0:47
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 8 با 0:0:47
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 9 با 0:0:48
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 10 با 0:0:48
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 11 با 0:0:48
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 12 با 0:0:48
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 13 با 0:0:51
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه