سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 413 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:1:33

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین عدد فردی را در نظر بگیرید که از 1000 کوچک‌تر است. اگر آن را بر 3 تقسیم کنید باقی‌مانده 2 خواهد شد واگر آن را بر 5 تقسیم کنید باقی مانده 4 می‌شود. مجموع ارقام این عدد کدام است؟

پاسخ

  

26

 عدد را با آزمون و خطا به دست می‌آوریم:   
                                        
                              

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر اول (با 0:1:3)
6 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهار ارگنجی

بهار ارگنجی

نفر دوم (با 0:1:24)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر سوم (با 0:1:24)
13 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر چهارم (با 0:1:26)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر پنجم (با 0:1:33)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه