سرگرمی جذاب پرگاس 21

توضیحات مربوط به مسابقه پرگاس 21

  • ابتدا با ثبت نام رایگان عضو سامانه پرگاس شوید.
  • امکان شرکت در مسابقه هر شب بین ساعت 21 تا 21:05 دقیقه می باشد.
  • سوال هر شب مربوط به دروس ریاضی دوره دوم متوسطه است.
  • جواب مسابقه به صورت عدد می باشد. (صحیح، اعشاری و کسری)
  • نتایج مسابقه هر شب ساعت 21:21 برای شرکت کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
  • زمان پاسخ دهی با توجه به درجه سختی سوال بین 1 تا 7 دقیقه می باشد.
  • برنده شخصی است که با کمترین زمان جواب صحیح را وارد می کند.
  • هر شب جایزه نفر اول وجه نقدی بین 10 تا 25 هزار تومان می باشد.
  • تذکر: در صورت داشتن بیش از یک حساب کاربری جایزه به شما تعلق نمی گیرد.