سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 128 | ۲۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

39

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «Sho_s: کفش»

پاسخ

  

e

«Shoes: کفش»

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 2 با 0:0:3
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:4
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:5
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 5 با 0:0:5
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:5
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:5
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 8 با 0:0:5
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:5
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 10 با 0:0:5
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 11 با 0:0:5
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 12 با 0:0:5
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 13 با 0:0:6
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 14 با 0:0:6
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 15 با 0:0:6
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر 16 با 0:0:6
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 17 با 0:0:6
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 18 با 0:0:7
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 19 با 0:0:8
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 20 با 0:0:8
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسحر باغبان شقا

سحر باغبان شقا

نفر 21 با 0:0:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفاطمه محمدزاده

فاطمه محمدزاده

نفر 22 با 0:0:12
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 23 با 0:0:14
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدینا دانشیار

دینا دانشیار

نفر 24 با 0:0:14
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 25 با 0:0:16
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 26 با 0:0:18
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 27 با 0:0:20
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمبینا محمدزاده

مبینا محمدزاده

نفر 28 با 0:0:24
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 29 با 0:0:24
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 30 با 0:0:24
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 31 با 0:0:28
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 32 با 0:0:31
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 33 با 0:0:33
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 34 با 0:0:33
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر 35 با 0:0:36
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزاله علی نژاد

غزاله علی نژاد

نفر 36 با 0:0:37
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 37 با 0:0:39
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 38 با 0:0:39
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 39 با 0:0:39
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
محدثه حسینی  محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
2 0

کی نتایج پرگاس Leo اعلام میشه؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

ساعت 15 و 15 دقیقه

محدثه حسینی  محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

ممنون ❤️

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

من نفر چندم هستم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نفر 33 ام

ارسال دیدگاه