سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 131 | ۲۴ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

33

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟    «Bre_d: نان»

پاسخ

  

a

«Bread: نان»

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:3
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:4
1 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 5 با 0:0:4
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:4
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:4
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 8 با 0:0:4
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:4
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 10 با 0:0:4
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 11 با 0:0:4
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 12 با 0:0:5
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 13 با 0:0:6
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 14 با 0:0:6
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 15 با 0:0:6
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 16 با 0:0:7
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 17 با 0:0:9
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 18 با 0:0:9
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 19 با 0:0:10
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 20 با 0:0:11
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 21 با 0:0:15
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 22 با 0:0:15
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 23 با 0:0:16
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 24 با 0:0:16
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 25 با 0:0:16
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 26 با 0:0:18
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 27 با 0:0:19
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 28 با 0:0:19
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 29 با 0:0:20
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه پورصفر

ریحانه پورصفر

نفر 30 با 0:0:21
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 31 با 0:0:26
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 32 با 0:0:27
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 33 با 0:0:42
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
زهرا ذوقی سینی  زهرا ذوقی سینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید ببخشید نمیتونیم بفهمیم نفر چندم بودیم آخه فقط پنج نفر برامون میاد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، برنده شدن یا نشدن در پنل شخصی تون قابل مشاهده است.

ارسال دیدگاه