سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 141 | ۰۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Carr_t: هویج»

پاسخ

  

o


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:8
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 3 با 0:0:8
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 4 با 0:0:8
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 5 با 0:0:10
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:12
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 7 با 0:0:13
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 8 با 0:0:14
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 9 با 0:0:14
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 10 با 0:0:14
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 11 با 0:0:15
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 12 با 0:0:19
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 13 با 0:0:22
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 14 با 0:0:23
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 15 با 0:0:29
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 16 با 0:0:29
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:29
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه محمدزاده

فاطمه محمدزاده

نفر 18 با 0:0:44
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 19 با 0:1:5
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
ریحانه شاد  ریحانه شاد
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام چرا برای من فعال نیست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، قبلا توی این مسابقه شرکت نکرده بودید؟

ارسال دیدگاه