سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 146 | ۰۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


There are many countries in a …………    
 

پاسخ

  

3

continent: قاره

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 2 با 0:0:6
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 3 با 0:0:7
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 4 با 0:0:7
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 5 با 0:0:8
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 6 با 0:0:8
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 7 با 0:0:11
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 8 با 0:0:16
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 9 با 0:0:18
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 10 با 0:0:18
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 11 با 0:0:20
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههستی داوطلب

هستی داوطلب

نفر 12 با 0:0:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 13 با 0:0:22
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 14 با 0:0:24
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 15 با 0:0:26
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 16 با 0:0:26
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 17 با 0:0:36
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 18 با 0:0:37
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 19 با 0:0:48
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 20 با 0:0:50
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 21 با 0:0:59
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 22 با 0:1:7
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 23 با 0:1:12
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

چه خوب که همه ی رتبه هارو گذاشتین????????????

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🙏

فرشته سادات اشرف موسوی  فرشته سادات اشرف موسوی
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

یک سوال چجوری باید توی کلاس های مشاوره ای که شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۹ شب است شرکت کنیم..؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، توی اینستاگرام پرگاس باشید، اطلاع رسانی می کنیم.

ارسال دیدگاه