سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 160 | ۲۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

30

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

sheep

sheep: گوسفند

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:3
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:4
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:5
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:5
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:6
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 7 با 0:0:8
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 8 با 0:0:8
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 9 با 0:0:10
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 10 با 0:0:11
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 11 با 0:0:11
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 12 با 0:0:14
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 13 با 0:0:15
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 14 با 0:0:20
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 15 با 0:0:21
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 16 با 0:0:22
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 17 با 0:0:26
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 18 با 0:0:27
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 19 با 0:0:31
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 20 با 0:0:32
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 21 با 0:0:32
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 22 با 0:0:33
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 23 با 0:0:34
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 24 با 0:0:34
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 25 با 0:0:37
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 26 با 0:0:45
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 27 با 0:0:47
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 28 با 0:0:47
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 29 با 0:0:51
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 30 با 0:0:58
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
1 ماه پیش
3 0

فقط به من بگید چجوری تو 3 ثانیه تایپ میکنید????????

سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

سلام پرگاس????
ببخشید چند وقته که نفرات اول و دوم با زمان غیر قابل پیش بینی سوال رو می خونند و فکر می کنندوپاسخ را تایپ می کنند و ارسال می کنند و خود تایپ کردن حداقل ۵ ثانیه طول میکشه لطفاً واقعاً پیگیری کنید چون شما هی میگین بررسی می کنم و خیلی وقته که این موضوع ادامه پیدا کرده

ارسال دیدگاه