سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 163 | ۲۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «مثلث» چه می گویند؟

پاسخ

  

triangle

Triangle : مثلث

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:6
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:7
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:9
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:10
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 6 با 0:0:12
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:14
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 8 با 0:0:16
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 9 با 0:0:19
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 10 با 0:0:24
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 11 با 0:0:31
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 12 با 0:0:33
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 13 با 0:0:38
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 14 با 0:0:41
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 15 با 0:0:42
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 16 با 0:0:43
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 17 با 0:0:43
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 18 با 0:0:45
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 19 با 0:0:46
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 20 با 0:0:48
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 21 با 0:0:54
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 22 با 0:0:58
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 23 با 0:1:3
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 24 با 0:1:9
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام پس چرا به من امتیاز داده نشده ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

ساعت 22 داده میشه.

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

اما هنوز به من امتیاز ندادن

تیم پشتیبانی پرگاس

بررسی شد و روز 25 اردیبهشت امتیاز به شما تعلق گرفته!

ارسال دیدگاه