سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 165 | ۲۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «ماشین حساب» چه می گویند؟

پاسخ

  

calculator

Calculator: ماشین حساب

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 1 با 0:0:4
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:7
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:7
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:7
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 5 با 0:0:8
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 6 با 0:0:13
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:13
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 8 با 0:0:13
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 9 با 0:0:20
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 10 با 0:0:29
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 11 با 0:0:30
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 12 با 0:0:34
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 13 با 0:0:36
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 14 با 0:0:39
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپرنیان جنگی

پرنیان جنگی

نفر 15 با 0:0:41
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 16 با 0:0:50
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 17 با 0:0:50
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 18 با 0:0:52
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 19 با 0:0:55
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 20 با 0:0:56
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 21 با 0:1:0
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 22 با 0:1:4
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 23 با 0:1:5
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

لام دیدم متوسطه دوم زده نمیشه برگشتم همینجا????✌

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

نیومد برای من????????????????

تیم پشتیبانی پرگاس

دوباره تلاش کنید

علی یوسفی  علی یوسفی
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

سلام
ببخشید من که درست جواب دادم.

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

پرنیان جنگی  پرنیان جنگی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام من ماشین حساب رو درست زدم چرا برنده نشدم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.
من جوابم همین بود و درست زدم ولی برای من زده برنده ندارد

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

ی سوال
نمیشه هم متوسطه اول رو شرکت کنم هم متوسطه دوم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

آیلا ابراهیم پور  آیلا ابراهیم پور
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

هیچی متوجه شدم که جای a و l رو جا به جا نوشتم????????

فاطمه جعفری  فاطمه جعفری
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.
من که همین رو گفتم????????

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

ببخشید ولی من مه اینو زده بودم????✌

تیم پشتیبانی پرگاس

خب برنده شدید دیگه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

من ماشین حساب رو به اینکلیسی شبیه همونی که خودتون زدید نوشتم شاید یک وقتی کلمه ای رو جا انداختم????

صبا احمدی کمال  صبا احمدی کمال
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید من دقیقا همینو زدم

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

سارا علی آبادی  سارا علی آبادی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

من دیدم و کاملا شبیه همین بود و مطمئنم

تیم پشتیبانی پرگاس

اسمتون توی برنده ها هست

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

من مطمئنم درست نوشتم پس باید برنده باشم

تیم پشتیبانی پرگاس

قسمت سرگرمی ها تشریف ببرید و جوابتونو ببینید.

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام منم درست زدم رفتم نگاه کردم دیدم درسته????

تیم پشتیبانی پرگاس

اسمتون توی برنده ها هست

ارسال دیدگاه