سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 173 | ۰۴ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

37

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «پرستار» چه می گویند؟

پاسخ

  

nurse

nurse: پرستار

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

نفر 2 با 0:0:21
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 3 با 0:0:21
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 4 با 0:0:21
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 5 با 0:0:21
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:21
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:21
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 8 با 0:0:21
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 9 با 0:0:21
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:21
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 11 با 0:0:21
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 12 با 0:0:21
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 13 با 0:0:21
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 14 با 0:0:21
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 15 با 0:0:21
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 16 با 0:0:21
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 17 با 0:0:21
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 18 با 0:0:21
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 19 با 0:0:22
1 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 20 با 0:0:22
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 21 با 0:0:22
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 22 با 0:0:22
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 23 با 0:0:22
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 24 با 0:0:22
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 25 با 0:0:23
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا حسن نژادكاشانی

پریا حسن نژادكاشانی

نفر 26 با 0:0:23
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 27 با 0:0:24
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 28 با 0:0:25
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 29 با 0:0:26
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 30 با 0:0:29
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 31 با 0:0:32
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 32 با 0:0:33
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

نفر 33 با 0:0:38
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 34 با 0:0:38
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 35 با 0:0:39
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 36 با 0:0:52
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 37 با 0:0:55
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
3 هفته پیش
1 2

بالا نمیاد

تیم پشتیبانی پرگاس

ساعت 15 شروع میشه

یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
3 هفته پیش
0 1

ساعت 15وارد شدم اما درست شد و نفر 2 شدم????

تیم پشتیبانی پرگاس

موفق باشی

یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
3 هفته پیش
1 1

اومد

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 4

من جوابم nurse هست ولی چه کنم بالا نمیاد

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

چرا ۲۰ ثانیه نمی‌خورد ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

روال مسابقه تغییر کرده و مخاطبین 20 ثانیه فرصت دارند تا سوال رو بخونن و بعدش جواب خود رو در زمان باقی مانده ارسال کنند.

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
3 هفته پیش
0 1

بله مطلع هستم اما اینبار ۲۲ ثانیه برای من طول کشید

تیم پشتیبانی پرگاس

بررسی می کنیم.

ارسال دیدگاه