سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 177 | ۰۸ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


I’m from brazil. I speak ………… and a little English.
 
 

پاسخ

  

3

من اهل برزیلم . من پرتقالی و یه کم انگلیسی صحبت می کنم. 1-اسپانیا 2-امریکا 3-پرتقالی 4-فرانسه

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:20
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:20
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 5 با 0:0:21
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 6 با 0:0:22
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 7 با 0:0:22
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:23
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:23
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 10 با 0:0:24
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:25
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 12 با 0:0:28
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:0:34
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 14 با 0:0:39
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:41
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 16 با 0:0:53
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 17 با 0:0:57
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه