سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 184 | ۱۵ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


You and I ............ studying now.
 

پاسخ

  

3

 (گزینه  3) فاعل جمله یعنی You and I (تو و من جمع است، پس بعد از آن فعل کمکی are می آید.

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:20
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 3 با 0:0:20
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:21
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 5 با 0:0:21
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 6 با 0:0:21
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:21
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 8 با 0:0:21
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 9 با 0:0:21
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:21
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 11 با 0:0:21
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 12 با 0:0:21
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 13 با 0:0:21
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 14 با 0:0:21
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 15 با 0:0:22
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر 16 با 0:0:22
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 17 با 0:0:22
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 18 با 0:0:23
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 19 با 0:0:26
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 20 با 0:0:28
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
مرجان جعفری  مرجان جعفری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام منم گزینه 3 رو فرستادم چرا اسمم نیس????

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، داخل پنل تون قسمت سرگرمی ها رو ببینید جوابتون ثبت شده.

مرجان جعفری  مرجان جعفری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

اخه منم پاسخ رو (are) تایپ کردم و گزینع درست هم همینه????

تیم پشتیبانی پرگاس

شما به جای عدد 3، are رو تایپ کردید.

مرجان جعفری  مرجان جعفری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

یعنی امتیازشو نمیگیرم???? ????????

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه، از این به بعد دقت کنید در وارد کردن جواب.

ارسال دیدگاه