سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 188 | ۱۹ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


My classmates ............ very clever and neat.
1) is        2) 're       3) are        4) am  
 

پاسخ

  

3

 (گزینه  3) فاعل جمله یعنی My classmates (همکلاسی های من) جمع است، پس فعل کمکی آن are می باشد. دقت داشته باشید که در این جمله نمی توان are را به شکل کوتاه (مخفف) نوشت.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 2 با 0:0:4
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:4
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 4 با 0:0:6
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 5 با 0:0:7
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:8
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:9
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:9
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:10
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 10 با 0:0:10
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 11 با 0:0:10
3 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 12 با 0:0:12
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 13 با 0:0:15
5 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 14 با 0:0:16
3 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 15 با 0:0:17
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 16 با 0:0:17
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 17 با 0:0:18
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 18 با 0:0:24
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 19 با 0:0:28
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 20 با 0:0:28
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس صاحبی

نرگس صاحبی

نفر 21 با 0:0:35
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 22 با 0:0:50
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

نفر 23 با 0:0:53
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 هفته پیش
1 1

به نظرم با ۲۰ ثانیه خیلی بهتره چون بعضی ها یکم دیرتر تایپ میکنن و خیلی بهتره

ارسال دیدگاه