سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 189 | ۲۰ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Oh, ............ rude? B: No, you're not.
 

پاسخ

  

2

(گزینه  2) چون در جواب you به کار رفته است پس در سؤال باید ا داشته باشیم. به معنی جمله دقت کنید: «اوه، آیا من بی ادب هستم؟» «نه، تو نیستی.»

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:3
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:6
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:7
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:7
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:8
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:9
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:9
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 8 با 0:0:9
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 9 با 0:0:10
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 10 با 0:0:11
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 11 با 0:0:13
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 12 با 0:0:14
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 13 با 0:0:16
2 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 14 با 0:0:19
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 15 با 0:0:19
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 16 با 0:0:19
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 17 با 0:0:27
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 18 با 0:0:38
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 19 با 0:0:40
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

پ❤ر????گ????ا????س????

ارسال دیدگاه