سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 41 | ۲۵ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره روی تصویر، مربوط به عبارت "Cross out the word" می باشد؟

پاسخ

  

57برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر اول (با 0:0:4)
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر دوم (با 0:0:7)
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر سوم (با 0:0:8)
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر چهارم (با 0:0:8)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر پنجم (با 0:0:9)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه