سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 45 | ۲۹ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

37

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


1-شماره تصویر مربوط به "write a letter" را بنویسید؟

پاسخ

  

15برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 1 با 0:0:4
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم افشاریان

مریم افشاریان

نفر 2 با 0:0:4
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر 3 با 0:0:5
6 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر 4 با 0:0:5
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 5 با 0:0:5
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:5
4 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 7 با 0:0:6
22 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 8 با 0:0:6
9 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:6
7 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر 10 با 0:0:7
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر 11 با 0:0:7
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر 12 با 0:0:7
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر 13 با 0:0:7
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 14 با 0:0:8
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 15 با 0:0:8
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 16 با 0:0:8
6 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 17 با 0:0:8
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبهار اخلاقی

بهار اخلاقی

نفر 18 با 0:0:8
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 19 با 0:0:8
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 20 با 0:0:9
1 بار نفر اول
73 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 21 با 0:0:9
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 22 با 0:0:9
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 23 با 0:0:9
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهطناز سجادی راد

طناز سجادی راد

نفر 24 با 0:0:10
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 25 با 0:0:10
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحمیدرضا رأفتی نیا

حمیدرضا رأفتی نیا

نفر 26 با 0:0:12
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 27 با 0:0:12
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدصادق قرسری

محمدصادق قرسری

نفر 28 با 0:0:14
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 29 با 0:0:14
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا سلیم پور

صبا سلیم پور

نفر 30 با 0:0:21
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه بام بری

یگانه بام بری

نفر 31 با 0:0:22
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 32 با 0:0:29
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 33 با 0:0:32
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 34 با 0:0:33
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 35 با 0:0:38
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه جاودانی

محدثه جاودانی

نفر 36 با 0:0:56
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 37 با 0:1:6
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
3 ماه پیش
2 3

سلام، منم امروز اومدم:-)

تیم پشتیبانی پرگاس

خوش اومدی غزل جان

ارسال دیدگاه