سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 48 | ۰۲ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


1-شماره تصویر مربوط به "door chain" را بنویسید؟

پاسخ

  

35برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر اول (با 0:0:5)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر دوم (با 0:0:6)
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر سوم (با 0:0:6)
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر چهارم (با 0:0:7)
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنیوشا وطن دوست باجگیران

نیوشا وطن دوست باجگیران

نفر پنجم (با 0:0:8)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه