سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 56 | ۱۰ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

25

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر مرتبط با «mailbox» کدام است؟ شماره تصویر را وارد کنید.

پاسخ

  

31برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر اول (با 0:0:6)
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآناهیتا ایمانی

آناهیتا ایمانی

نفر دوم (با 0:0:6)
5 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمائده جعفری پور

مائده جعفری پور

نفر سوم (با 0:0:7)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر چهارم (با 0:0:9)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر پنجم (با 0:0:9)
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه