سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 57 | ۱۱ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

23

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر مرتبط با «hand vacuum» کدام است؟ شماره تصویر را وارد کنید.

پاسخ

  

8برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر اول (با 0:0:3)
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر دوم (با 0:0:4)
8 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر سوم (با 0:0:4)
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر چهارم (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر پنجم (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه