سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 59 | ۱۳ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

22

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مرتبط با «lightbulbs» می باشد؟

پاسخ

  

13برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر 1 با 0:0:4
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:4
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 3 با 0:0:4
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:5
9 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 5 با 0:0:5
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:6
35 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:6
7 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر 8 با 0:0:7
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیررضا بهرام پوركریق

امیررضا بهرام پوركریق

نفر 9 با 0:0:7
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 10 با 0:0:8
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 11 با 0:0:9
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 12 با 0:0:12
1 بار نفر اول
73 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 13 با 0:0:12
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 14 با 0:0:14
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 15 با 0:0:16
1 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 16 با 0:0:17
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 17 با 0:0:17
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 18 با 0:0:19
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 19 با 0:0:21
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 20 با 0:0:22
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 21 با 0:0:26
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 22 با 0:0:46
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه