سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 75 | ۲۹ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «nipple» می باشد؟

پاسخ

  

4برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر اول (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر دوم (با 0:0:7)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر سوم (با 0:0:8)
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر چهارم (با 0:0:8)
7 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر پنجم (با 0:0:10)
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
شادی مروی  شادی مروی
1 هفته پیش
0 1

چرا نمیگذاشت من تایپ کنم

تیم پشتیبانی پرگاس

باید صفحه کلیدتون روی انگلیسی باشه

ارسال دیدگاه