سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 75 | ۲۹ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «nipple» می باشد؟

پاسخ

  

4برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 1 با 0:0:5
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 2 با 0:0:7
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:8
35 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:8
4 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:10
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 6 با 0:0:10
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر 7 با 0:0:11
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 8 با 0:0:12
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 9 با 0:0:14
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 10 با 0:0:20
6 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحمدصادق قرسری

محمدصادق قرسری

نفر 11 با 0:0:20
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 12 با 0:0:21
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 13 با 0:0:25
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 14 با 0:0:27
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 15 با 0:0:28
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 16 با 0:0:28
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 17 با 0:0:32
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 18 با 0:0:34
9 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 19 با 0:0:34
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 20 با 0:1:1
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
شادی مروی  شادی مروی
پاسخ
2 ماه پیش
0 1

چرا نمیگذاشت من تایپ کنم

تیم پشتیبانی پرگاس

باید صفحه کلیدتون روی انگلیسی باشه

ارسال دیدگاه