سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 81 | ۰۵ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:12

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام حرف برای جای خالی مناسب است؟            « C_nversation : مکالمه»

پاسخ

  

o

Conversation

برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر 1 با 0:0:3
3 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 2 با 0:0:4
2 بار نفر اول
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآناهیتا ایمانی

آناهیتا ایمانی

نفر 3 با 0:0:4
6 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:4
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر 5 با 0:0:5
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 6 با 0:0:5
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 7 با 0:0:5
2 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 8 با 0:0:5
9 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 9 با 0:0:5
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:5
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 11 با 0:0:6
2 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر 12 با 0:0:6
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:6
10 بار نفر اول
120 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 14 با 0:0:7
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 15 با 0:0:7
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر 16 با 0:0:8
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعارفه اژدری

عارفه اژدری

نفر 17 با 0:0:8
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنازنین زهرا موحدی  فرد

نازنین زهرا موحدی فرد

نفر 18 با 0:0:9
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهامیررضا بهرام پوركریق

امیررضا بهرام پوركریق

نفر 19 با 0:0:9
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 20 با 0:0:10
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 21 با 0:0:10
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 22 با 0:0:13
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 23 با 0:0:15
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 24 با 0:0:16
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 25 با 0:0:16
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 26 با 0:0:19
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 27 با 0:0:20
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 28 با 0:0:21
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 29 با 0:0:22
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 30 با 0:0:23
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 31 با 0:0:30
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 32 با 0:0:49
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
4 ماه پیش
7 0

منم o زدم چرا اشتباه گرفتید

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
3 ماه پیش
9 0

سلام. چرا کنار کارت پستال برنده نوشته پرگاس 21 ?باید بنویسه پرگاس Leo

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ریحانه عزیز، اصلاح میشه.

ارسال دیدگاه