سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 82 | ۰۶ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

36

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام حرف برای جای خالی مناسب است؟            « Wed_esday : چهارشنبه»

پاسخ

  

n

Wednesday

برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 1 با 0:0:4
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 2 با 0:0:4
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:5
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:5
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:5
1 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 6 با 0:0:5
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر 7 با 0:0:5
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 8 با 0:0:5
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:6
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر 10 با 0:0:6
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 11 با 0:0:6
1 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 12 با 0:0:6
9 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 13 با 0:0:6
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 14 با 0:0:7
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 15 با 0:0:7
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 16 با 0:0:7
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 17 با 0:0:8
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 18 با 0:0:8
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 19 با 0:0:8
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 20 با 0:0:8
1 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 21 با 0:0:10
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهستایش گل مكانی

ستایش گل مكانی

نفر 22 با 0:0:12
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 23 با 0:0:12
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 24 با 0:0:12
1 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 25 با 0:0:15
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 26 با 0:0:15
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 27 با 0:0:16
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمریم شریعتی مقدم

مریم شریعتی مقدم

نفر 28 با 0:0:23
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 29 با 0:0:26
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 30 با 0:0:27
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 31 با 0:0:39
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهستایش سحابی

ستایش سحابی

نفر 32 با 0:0:41
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 33 با 0:0:44
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 34 با 0:0:51
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحدثه حسینی

محدثه حسینی

نفر 35 با 0:0:53
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 36 با 0:0:59
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

خیلی مسابقه عالی هست ممنون

تیم پشتیبانی پرگاس

خیلی متشکریم، تلاش شما ستودنیه و به ما انرژی می ده.

زهرا قنبری  زهرا قنبری
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

سلام ممنون از مسابقه پرگاسLEO

تیم پشتیبانی پرگاس

خیلی متشکریم، تلاش شما ستودنیه و به ما انرژی می ده.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

سلام من که زود جواب دادم چطور آخه جزو نفرات برتر نشدم :( :(

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، اگر درست جواب داده باشید و جز 5 نفر نباشید با قانون جدید امتیازها، باز هم جواب درست تون شامل امتیاز میشه براتون.

ارسال دیدگاه