سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 84 | ۰۸ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام حرف برای جای خالی مناسب است؟            « Th_rsty : تشنه»

پاسخ

  

i

Thirsty

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر اول (با 0:0:4)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر دوم (با 0:0:5)
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر سوم (با 0:0:5)
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:5)
1 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر پنجم (با 0:0:6)
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه