سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 89 | ۱۳ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

42

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:10

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام حرف برای جای خالی مناسب است؟            «   Sc_rf : روسری»

پاسخ

  

a

Scarf

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر اول (با 0:0:3)
1 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر دوم (با 0:0:3)
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر سوم (با 0:0:3)
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر چهارم (با 0:0:3)
11 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر پنجم (با 0:0:3)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه