سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 90 | ۱۴ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «watering can» می باشد؟

پاسخ

  

13

آب پاش

برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر اول (با 0:0:5)
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر دوم (با 0:0:7)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر سوم (با 0:0:7)
4 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر چهارم (با 0:0:9)
5 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر پنجم (با 0:0:9)
6 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه