سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 94 | ۱۷ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

31

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «middle-aged» می باشد؟

پاسخ

  

12

میانسال

برنده مسابقهآناهیتا واردان

آناهیتا واردان

نفر اول (با 0:0:4)
6 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر دوم (با 0:0:4)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر سوم (با 0:0:4)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر چهارم (با 0:0:5)
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر پنجم (با 0:0:5)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2

ارسال دیدگاه