سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 99 | ۲۲ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
500 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « Sungla_ses : عینک»

پاسخ

  

s

Sunglasses : عینک

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر اول (با 0:0:6)
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی واقعی

فاطمه سادات مرتضوی واقعی

نفر دوم (با 0:0:6)
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم قاین

پریسا خالصی مقدم قاین

نفر سوم (با 0:0:6)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر چهارم (با 0:0:7)
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر پنجم (با 0:0:7)
11 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1

ارسال دیدگاه