سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 100 | ۲۳ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
550 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

33

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « Th_rty : سی»

پاسخ

  

i

Thirty : سی

برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر اول (با 0:0:3)
6 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر دوم (با 0:0:3)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر سوم (با 0:0:3)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر چهارم (با 0:0:4)
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسونیا مهرور

سونیا مهرور

نفر پنجم (با 0:0:4)
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه