سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 101 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
600 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

25

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « shopke_per : مغازه دار»

پاسخ

  

e

shopkeeper : مغازه دار

برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر اول (با 0:0:3)
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم قاین

پریسا خالصی مقدم قاین

نفر دوم (با 0:0:3)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر سوم (با 0:0:3)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر چهارم (با 0:0:4)
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر پنجم (با 0:0:4)
6 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه