سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 104 | ۲۷ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
500 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

32

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « Ki_chen : آشپزخانه»

پاسخ

  

t

Kitchen : آشپزخانه

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:2)
27 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر دوم (با 0:0:3)
2 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر سوم (با 0:0:3)
11 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر چهارم (با 0:0:4)
6 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر پنجم (با 0:0:4)
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

مسابقه خیلی خوبی هست ممنون از شما ????

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ارسال دیدگاه