سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 105 | ۲۸ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
500 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

31

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:10

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « Addre_s : آدرس»

پاسخ

  

s

Address : آدرس

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:2)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر دوم (با 0:0:4)
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر سوم (با 0:0:4)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی واقعی

فاطمه سادات مرتضوی واقعی

نفر چهارم (با 0:0:5)
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر پنجم (با 0:0:5)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه