سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 106 | ۲۹ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
550 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

25

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


در جای خالی چه حرفی قرار می گیرد؟ « Mec_anic : مکانیک»

پاسخ

  

h

Mechanic : مکانیک

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر اول (با 0:0:3)
27 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر دوم (با 0:0:4)
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر سوم (با 0:0:4)
11 بار نفر اول
94 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر چهارم (با 0:0:4)
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی واقعی

فاطمه سادات مرتضوی واقعی

نفر پنجم (با 0:0:5)
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه