آزمون های مجازی

مطالب


اهمیت شرکت در آزمون

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


چرا شرکت در آزمون مهم است؟ یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان این است که به محض عقب افتادن از برنامه راهبردی و تنظیم شده خود نسبت به شرکت در آزمون امتناع می کنند تا روحیه شان ضعیف نشود ولی اگر دیدشان را عوض کنند و به جای جنبه سنجشی از ...

ادامه