امتحانات نوبت دوم

مطالب


آزمون های تشریحی آنلاین

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


امتحانات مدرسه مهم ترین ابزار آموزشی جهت سنجش و هدایت وضعیت تحصیلی دانش آموزان است و همواره معیاری برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. علاوه بر این در سال های اخیر تاثیر نمرات امتحان نهایی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه پررنگ تر از پیش شده و ...

ادامه